...ondersteunt bij het (her-)inrichten van (financiële) informatiesystemen en helpt ondernemers daarmee tijdig de juiste managementbeslissingen te nemen en hun bedrijfsdoeleinden te bereiken. De informatiesystemen worden door Econplan zo ingericht dat ze de juiste ondersteuning bieden bij de beheersing en de besturing van de bedrijfsactiviteiten.

De voor de ondernemer relevante informatie voor investeringsbeslissingen wordt vanuit de beschikbare informatiesystemen in de vorm van overzichtelijke rapportages en grafieken toegankelijk gemaakt.  

econplan