Bureau Econplan is een onafhankelijk adviseur voor maatschappelijk georiënteerde ondernemingen en ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf.

Onze dienstverlening richt zich in eerste instantie op de inrichting van de financieel-administratieve informatiesystemen. Daarbij wordt rekening gehouden met de (on)mogelijkheden op zowel het financiële vlak als op het gebied van de informatiesystemen Econplan beschikt daarnaast met de Ratioplanner® over een rekentool waarmee u de financiële gezondheid van uw bedrijf in kaart brengt en tevens inzicht krijgt in de financiële gevolgen van uw investeringsbeslissingen. De berekende financiële ratio’s zijn de bakens voor de juiste financiële koers voor uw bedrijf voor zowel de korte als de lange termijn.

Onze dienstverlening richt zich er in eerste instantie op de verdiencapaciteit van de ondernemer te vergroten door toepassing van financiële rekenmodellen en het – zonodig - herinrichten van financiële informatiesystemen. Daarmee helpt Econplan de ondernemers hun financiële doelstellingen te bereiken.